“Alone we can do so little, together we can do so much!”

H. Keller

Business coaching

Medewerkers zijn de belangrijkste asset van het bedrijf. Zij brengen de expertise en ervaring, zij doen het werk en uiteindelijk maken zij het verschil. Daarnaast is een goed functionerend team van grote waarde voor organisaties. Door samen te werken kunnen teams prestaties leveren die ze alleen niet kunnen realiseren. Echter verloopt de samenwerking van teams niet altijd even effectief. Naast organisatiebelangen, spelen ook individuele en teambelangen een rol. En ieder mens is anders. Onder de oppervlakte spelen onuitgesproken opvattingen, drijfveren en tegenstellingen. Teamleden zetten elkaar (onbewust) vast en houden zo het gezamenlijke probleem in stand.

Uit onderzoek blijkt dat coaching als meest effectieve instrument wordt gezien. Het investeren in je medewerkers komt je bedrijf ten goede, het bedrijf heeft er baat bij als de medewerker gemotiveerd en gedreven zijn/haar werk kan doen. Coaching kan ingezet worden voor medewerkers en/of managers op het moment dat er behoefte is aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kun je als bedrijf de medewerker of leidinggevende steunen.

Als business coach help ik medewerkers, managers en teams om op een constructieve en resultaatgerichte manier in gesprek te gaan. Ik maak medewerkers bewust van (in)effectief gedrag en teams hoe ze hun gezamenlijk potentieel kunnen bereiken.

Door open communicatie en het bespreekbaar maken van onderlinge verschillen en het aanboren van de talenten van de verschillende teamleden, kunnen ze gezamenlijk een krachtig en effectief team vormen.

Soms zijn maar kleine veranderingen nodig om een high performance team te ontwikkelen. Samen kijken we welke bijdrage ik voor jou en je bedrijf kan leveren.

Katrin Ellmann

Met mijn 1-op-1 coaching kun je denken aan:

 • Beter inzicht krijgen in eigen functioneren en competenties
 • Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen
 • Productiever werken aan doelen
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfkennis
 • Voorkomen of herstellen van burn-out
 • Stress-klachten verminderen en een betere omgang hiermee
 • De samenstelling en samenwerking van teams

Team coaching

Hoe bouw jij een high performing team? Het houdt meer in dan gewoon een groep mensen bij elkaar brengen. Om een team echt effectief te laten werken is het belangrijk om een visie te hebben die door iedereen geaccepteerd en herkend wordt. Teamleden dienen gemotiveerd te zijn om deze visie tot leven te brengen. Hiervoor is het belangrijk dat zij gezamenlijke doelen hebben en eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn deel om deze doelen te behalen. Om een effectief team te bouwen is het noodzakelijk om:

 • Duidelijke afspraken te maken (wat is onze visie en missie als team)
 • Een goede teamsamenstelling te hebben
 • Heldere doelen te stellen
 • Verwachtingen te managen
 • Supervisie en revisie te bieden
 • Successen te vieren!

Echter is dit alleen de basis. Vaak zijn teams ineffectief door een gebrek aan vertrouwen en commitment en de angst voor conflicten.

P. Lencione beschrijft in zijn model ‘The 5 dysfunctions of a team’ de redenen waarom een team ineffectief kan zijn:

 1. Afwezigheid van vertrouwen
 2. Angst voor conflict
 3. Gebrek aan commitment
 4. Vermijding van verantwoordelijkheid
 5. Verwaarlozing van resultaten

De meest voorkomende oorzaken van team(in) effectiviteit zijn:

 • Communicatie (teamleden communiceren niet open en eerlijk met elkaar)
 • Conflicten kunnen frustraties oproepen en belemmeren de samenwerking
 • Teamleden komen afspraken niet na
 • Botsende karakters
 • Een onveilige omgeving (dit kan in de organisatie of binnen het team zijn)

Het resultaat van mijn team coaching kan zijn:

 • Het team leert open en eerlijk met elkaar te communiceren
 • Er wordt een veilige en stabiele omgeving gecreëerd
 • Motivatie en betrokkenheid van de teamleden neemt toe
 • Mensen ervaren voldoening, waardering en erkenning
 • Teamleden kunnen zichzelf ontplooien

Kijk ook naar: